مدیران و مسئولان شهرستان بابل با حضور در بیمارستان آیت الله روحانی یکی از مراکز درمانی بیماران کرونایی شهرستان بازدید و از کادر درمانی دلجویی کرد