بازدید معاونین درمان و توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت از مراکز درمانی و بهداشتی غرب مازندران

 بازدید از بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و دکتر کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت با همراهی دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با حضور دربیمارستان شهید بهشتی نوشهر از ساختمان در حال ساخت اورژانس و بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کردند و آخرین وضعیت روند پیشرفت پروژه های زیرساختی و نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران را مورد بررسی قرار دادند و از زحمات و تلاش های کادر درمانی و کارکنان این بیمارستان قدردانی کردند .
همچنین با توجه به ارزیابی که از میزان پیشرفت تکمیل ساختمان اورژانس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر بعمل آمد، نسبت به بهره برداری از این پروژه در دهه فجر امسال اظهار امیدواری شد.

 بازدید از بیمارستان های حضرت قائم (عج) کلاردشت و آیت الله طالقانی چالوس

معاونین درمان و توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در بیمارستان های حضرت قائم (عج) کلاردشت و آیت الله طالقانی چالوس ، وضعیت تجهیزات ، امکانات و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران در بخش های مختلف این بیمارستان ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و ضمن تاکید بر ارتقاء کیفیت خدمات این بیمارستان، از زحمات و تلاش های همه پزشکان ، پرستاران و کارکنان این مجموعه های درمانی قدردانی کردند .

 بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت مرزن آباد و هچیرود

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان و دکتر کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه وزارت بهداشت به همراه دکتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مرزن آباد و مراکز خدمات جامع سلامت هچیرود ، ضمن بازدید از تجهیزات ، امکانات و فعالیت های این مراکز در پیشگیری و کنترل اپیدمی ویروس کرونا ، روند اجرای طرح محله محور و خانواده محور « سردار سلیمانی» را در منطقه مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.

در بازدیدهای امروز فرمانداران نوشهر ، چالوس و کلاردشت، معاونین درمان و توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، مدیران شبکه های بهداشت و درمان و سرپرستان بیمارستان های نوشهر و چالوس و کلاردشت نیز حضور داشتند.