مهدی رازجویان معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری به همراه محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، عباسی معاون عمرانی فرماندار مرکز استان، کریمی معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری و سعیدی کیاسری مسئول پیگیری پروژه های شهرداری از روند اجرای پروژه نیروگاه 450 تنی زباله سوز ساری در شهرک صنعتی سید مصطفی خمینی بازدید کردند.

در این بازدید، رازجویان معاون استاندار مازندران بر تسریع در اجرای پروژه تاکید کرد