بازدید معاونت فرهنگی و رسانه ای سازمان بسیج سازندگی کشور از ساخت منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد توسط بسیج سازندگی سپاه رامسر

در دومین روز از بازدید ۳ روزه” فرشاد عالی” معاونت فرهنگی رسانه ای سازمان بسیج سازندگی کشور  از عرصه ها و قطب های اقتصاد مقاومتی شهرستان های غرب استان مازندران این گروه از مدیران و  کارکنان بسیج سازندگی از برگزاری اردوهای جهادی در جهت ساخت منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد توسط بسیج سازندگی سپاه رامسر بازدید کردند.

 این اردوهای جهادی با هدف محرومیت زدایی در حال انجام است.