محمد‌باقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه وبودجه كشور  با همراهی امیر مکری مدیرعامل فرودگاههای کشور از پروژه جاده دسترسی به فرودگاه ساری و دیگر پروژه های فرودگاهی این مجموعه بازدید کردند.