بازدید دکتر تقی زاده معاون امور حقوقی مجلس و هماهنگی استانهای وزارت ورزش و جوانان از سالن مسابقاتی کلارآباد،استادیوم 5 هزار نفره تجن کلای چالوس،استادیوم 5 هزار نفره شهید ناطق نوری ،سالن 3500 نفره رستم رود شهرستان نور، استادیوم 5 هزار نفره شهرستان آمل،سالن ورزشی 6 هزار نفره ماهفروجک شهرستان ساری و سالن سرپوشیده دوچرخه سواری ماهفروجک مرکز استان بازدید کرد.