بازديد دكتر يوسف نژاد نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسلامي از روند پيشرفت احداث بوستان ولايت ؛ بزرگترين مجموعه فرهنگي اجتماعي شمال كشور

دكتر يوسف نژاد نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسلامي ، سيد مسعود مدينه رييس شوراي اسلامي شهر و مهدي عبوري شهردار ساري از روند پيشرفت احداث بوستان ولايت ، بزرگترين مجموعه فرهنگي اجتماعي شمال كشور ، در محل پادگان سابق ساري بازديد كردند