اعلام رضایتمندی نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی از روند پیشرفت نیروگاه زباله سوز ساری؛

شهرداری ساری پای کار است؛ ما هم همراهیم

بابایی کارنامی و زارعی ، ضمن ابراز رضایتمندی از پیشرفت پروژه نیروگاه زباله سوز و قدردانی از تلاش های مدیریت شهری در جهت تحقق مطالبه مردمی، وعده دادند که در تخصیص بودجه دولتی برای اتمام این پروژه ملی به شهرداری ساری کمک کنند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، ، منصور علی زارعی و علی بابایی کارنامی نمایندگان مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ، عباس رجبی شهردار مرکز مازندران، زلیکانی نایب رییس شورای اسلامی شهر ساری از روند پیشرفت پروژه نیروگاه زباله سوز بازدید کردند.

وعده بهره برداری نیروگاه زباله سوز ساری که چندین سال به طول انجامیده و به عنوان مطالبه مردم مرکز مازندران سالها در ابهام مانده بود،  طی چند ماه اخیر با تاکید عباس رجبی مدیریت جدید شهری روند رو به رشد به خود گرفت و امروز هم در بازدید نمایندگان مردم شهرستان های ساری و میاندرود در خانه ملت  از این پروژه ، روند اجرایی کار، مطلوب ارزیابی شد .

بابایی کارنامی و زارعی در این بازدید ضمن ابراز رضایتمندی از پیشرفت این پروژه و قدردانی از تلاش های مدیریت شهری و مجموعه شهرداری در جهت تحقق مطالبه مردمی، وعده دادند که در تخصیص بودجه دولتی برای اتمام این پروژه ملی به شهرداری ساری کمک کنند.

نمایندگان مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه های زیربط با شهرداری ساری در جهت اتمام این پروژه تاکید کردند .