نشست هماهنگی بازدید هیات پاکستانی و نمایندگان وزارت بهداشت از برنامه های پوشش همگانی سلامت و پزشک خانواده استان مازندران و بازدید از کلینیک خدمات جامع سلامت روستایی اجاکسر و کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی شهید صالحی بابلسر

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران میزبان هیات پاکستانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همت و میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نشست هماهنگی بازدید هیات پاکستانی از برنامه پوشش همگانی سلامت و برنامه پزشک خانواده استان مازندران در هتل میزبان بابلسر برگزار شد.
دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: دانشگاه های علوم پزشکی در ساختار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همه امور مربوط به سلامت، نظارت بر غذا و دارو و آموزش و تحقیقات پزشکی را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای ۷ معاونت می باشد، گفت: ۳۷۹ مدیر در حوزه های مختلف، ۲۰۰ هزارنفر پرسنل و ۴۴۳ عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می کنند.
دکتر موسوی به تخت های درمانی اشاره کرد و افزود: حدود ۴۱۴۳ تخت درمانی در ۴۰ بیمارستان فعالیت می کنند که سرانه تخت بیمارستانی در استان ۱.۵ می باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۰ دانشکده در ۴ شهرستان مسوول آموزش رشته های مرتبط با علوم پزشکی است، ادامه داد: دانشجویان علوم پزشکی این دانشکده ها در ۱۰۴ رشته مرتبط در مقاطع مختلف تحصیلی تحصیل می کنند.
وی به فعالیت اورژانس شهری، جاده ای و هوایی اشاره کرد و گفت: زمان رسیدن آمبولانس بر سر بیمار در شهر ۷.۲۵ ثانیه و در بین جاده ها ۱۲:۳۰ می باشد.
دکتر موسوی به فعالیت ۲۳۰ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اشاره کرد و گفت: در این مراکز ۳۲۲ مراقب سلامت فعالیت می کنند و به ازای هر ۴ هزار نفر یک پزشک و به ازای ۷ هزار نفر یک مراقب سلامت وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به فعالیت ۱۰۱ مرکز جامع سلامت شهری، افزود: در این مراکز ۴۰۲ نفر فعالیت می کنند و پزشکان تک شیفت حدود ۱۵۰۰ نفر و در دو شیفت حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهند.
وی به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۹۵ درصد جمعیت اشاره کرد و گفت: در دانشگاه علوم پزشکی ۸۷ پزشک خانواده به صورت نیمه وقت و ۴۴۷پزشک تمام وقت ارائه می دهند که از این تعداد ۷۹ درصد از بخش خصوصی هستند.
دکتر موسوی افزود: ۵۳۴ پزشک خانواده شهری فعالیت می کنند که ۷۵ در صد از بخش خصوصی هستند.
وی پیشگیری از بیماری ها را یکی از اهداف حوزه بهداشتی دانست و افزود: استان مازندران در شناسایی بیماران دیابتی و Cancer رتبه دوم را در کشور دارد.