رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روز دوم سفر خود به مازندران از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در شهرک صنعتی نکا و منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد بازدید کرد.