کاروان های راهیان نور از شهرهای نوشهر . چالوس . رامسر . تنکابن و قائمشهر از منطقه عملیاتی شلمچه بازدید کردند