کاروان شادی” عیدالله الاکبر” همراه با پیاده روی خانوادگی عید سعید غدیر از امام زاده یحیی به سمت بوستان ولایت ساری برگزار شد.
همچنین در این برنامه ویژه ،خطبه غدیر توسط هنرمندان نمایش بازسازی شد.