حیوانات باغ وحش کیف اوکراین در روز‌های کرونایی در این گزارش قابل مشاهده است.