بحران آب در روستاهای منطقه دودانگه – مازندران

عکاس(مصطفی شانچی) خبرگزاری ایسنا

مازندران یکی از پربارش ترین استان‌های کشور است اما کاهش نزولات آسمانی، افزایش بیش از حد دما و به طبع آن کاهش منابع آبی، موجب معضل کم‌آبی برای اکثر روستاهای منطقه دودانگه ساری شده است.

به طوری که مردم روستا با مشکل کمبود آب آشامیدنی دست و پنجه نرم می‌کنند.

مردم روستا با پرکردن ظروف از اندک آبی که از چشمه‌ها می‌آید و یا دقایق کوتاهی که آب لوله کشی وصل می‌شود  امورات زندگی خود را به سختی می گذرانند. بسیاری از روستاییان و کشاورزان از توزیع نامناسب آب در روستا ها شکایت دارند.

روستاهای کرچا ،مولا، سرکام، انگفام و مسکوپا  منطقه دودانگه ساری بیشتر از سایر روستاها در گیر معضل کمبود آب هستند.