1391122911281789_PhotoL 1391122911282458_PhotoL 13911229112811574_PhotoL 13911229112812355_PhotoL 13911229112813121_PhotoL 13911229112814683_PhotoL 13911229112816324_PhotoL 13911229112817839_PhotoL 13911229112818589_PhotoL 13911229112819371_PhotoL 13911229112820152_PhotoL 13911229112820918_PhotoL 13911229112821668_PhotoL 13911229112823261_PhotoL 13911229112824824_PhotoL 13911229112825589_PhotoL 13911229112827168_PhotoL

برج رسکت مربوط به سدهٔ ۵ ه‍.ق است . و این اثر در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۱۲ با شمارهٔ ثبت ۱۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملیایران به ثبت رسیده است .برج رسکت در ۴۰ کیلومتری جنوب غرب شهر ساری دربخش دودانگه ساری، روستای رسکت واقع شده است. مسیر دسترسی به آن از ساری آغاز و پس از عبور از دو راهی کیاسر و سد سلیمان تنگه به سوی سدّ منحرف می‌شود که همهٔ مسیر آسفالته می‌باشد.