برداشت انبه کال

انبه که به شاه میوه‌ها معروف است چنان خوش طعم، خوش عطر و خوش خوراک است که در زمره محبوب ترین قرار می‌گیرد. هر خانه‌ای که حیاط دارد، در اولویت نخست کاشت درختی مثمر انبه قرار می‌گیرد، انبه پس از شکوفه به چغاله تبدیل می‌شود.

چغاله انبه مانند گوجه سبز نوبرانه مشتری فراوان دارد. و کالک آن نیز در ساخت ترشی‌ها کاربرد دارد.

کشاورزان و باغداران ده‌ها هکتار از اراضی باغات میناب برداشت انبه کال و نارس خود را آغاز کردند.

هرساله حدود ۳۰ درصد از محصول انبه باغات میناب به صورت کال برداشت شده و بخش دیگر آن در نیمه خردادماه به صورت رسیده برداشت می‌شود.

عمده استفاده انبه سبز در کارخانه تولید ترشی انبه می‌باشد.