برداشت بابونه در زیراب سوادکوه

عکاس(حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

جوان و معلول سوادکوهی با کشت و تکثیر بابونه به امرار معاش می پردازد و معتقد است معلولیت پایان راه نیست.

موسی مهدیزاده، جوان سوادکوهی ساکن زیرآب، که در سانحه تصادف دچار معلولیت و نقص عضو از ناحیه چشم و استفاده از چشم مصنوعی شده، بر این باور است که با یک چشم هم می‌توان کار و تلاش کرد و نان حلالی برای خانواده خود به دست آورد.

کشت بابونه و گیاهان دارویی دیگر تنها منبع درآمد ناچیزی است که برای خودش ایجاد کرده و به زندگی خود ادامه می‌دهد و حمایت نهادهای مربوطه را می‌طلبد.