برداشت برنج از منطقه ییلاقی سرتنگه رودبار سوادکوه

سوادکوه با آب و هوای کاملا متفاوت در منطقه های خود ما را شاهد برداشت شالیزاری روستای کنلگو و امافت بنام آل قوا ، سرتنگه رودبار کرده. بطوریکه ۹۰ درصد شالیزاری های سوادکوه برداشت اول خود رو انجام دادند و به مرحله بعدی میرسند.

منطقه سرتنگه رودبار بخاطر شرایط آب و هوایی سرد منطقه، تازه برداشت محصول کشت اول و تنها کشت در طول سال خود نموده است.