همه ساله مردمان منطقه البرز شرقی و پشت کوه درازنو در روستا‌های کوهپایه‌ای رادکان، کندآب، بارکلا و دیگر روستا‌های مسیر رودخانه نکارود به کشت شالی و برنج می‌پردازند.
با توجه به شرایط مناسب بارش در سال گذشته شاهد افزایش محصول برنج و رضایت نسبی کشاورزان هستیم و تاکنون بیش از نیمی از شالیزار‌های شمال کشور برداشت شده است.
برنجکاری یکی از مهمترین فعالیت کشاورزی مردم شمال کشور محسوب می‌شود و منبع مهم درآمدی هزاران خانوار در این منطقه بشمار می‌رود.
آقای الوندی یکی از برنجکاران روستای بارکلا است که هر ساله در اوایل مهرماه برنج خود را برداشت می‌کند و از محل فروش محصول برنج خود منبع درآمدی کسب می‌کند.
بارکلا روستایی است کوهستانی واقع در دامنه رشته کوههای البرز شرقی که از نظر تقسیمات سیاسی کشور در آخرین نقطه مسکونی در شمال شرق حوزه استان مازندران توابع بخش یانسر ( دهستان شهدا ) شهرستان گلوگاه واقع شده است ، که از شمال به کردکو ی ، از شمال شرق به گرگان ، از شمال غرب به بندرگز و گلوگاه و از جنوب به دامغان می رسد و با شهرهای کردکوی ، بندرگز ، گلوگاه و دامغان ارتباط زمینی از طریق راه شوسه دارد و در واقع می توان گفت این روستا در مرز ٣ استان گلستان ، مازندران و سمنان واقع شده است .