برداشت برنج در شالیزار‌های بشل سوادکوه

عکاس( حوا احمدی ) پایگاه خبری آوای خزر

 

مازندران قطب تولید برنج کشور بوده و نقش اساسی در تأمین این محصول استراتژیک دارد.