برداشت برنج در شیرگاه

عکاس (حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

برداشت برنج در سوادکوه شمالی (شیرگاه) به روش دستی و مکانیزه آغاز شد.

مازندران ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار دارد و برداشت محصول به صورت دستی و یا مکانیزه در دست انجام است.