برداشت توت فرنگی در بهنمیر

عکاس(حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

برداشت توت فرنگی در مزارع بهنمیر از توابع شهرستان بابلسر آغاز شد.

کشت توت فرنگی از شخم زدن، نایلون زدن، بوته کاری و چند مرحله سم پاشی برای تقویت و تولید بهتر از آبان و آذر ماه آغاز می‌شود و مرحله برداشت آن از روزهای آخر فروردین شروع و در اواخر خرداد ماه به اتمام می‌رسد.