برداشت توت فرنگی در مازندران‎

 برداشت توت فرنگی در شهر «بهنمیر» از توابع شهرستان بابلسر استان مازندران آغاز شد. از حدود یک‌هزار و ششصد هکتار مزارع توت فرنگی استان، پانصد هکتار سهم شهر بهنمیر است.