برداشت خیار محلی در سطح 200 هکتار از مزارع جویبار آغاز شده است.

به گزارش بلاغ، برداشت خیار محلی در سطح 200 هکتار از مزارع جویبار آغاز شده که میزان تولید این محصول در این شهرستان 2 هزار تن بوده و رتبه سوم تولید خیار در استان مازندران را به خود اختصاص داده است.