“گردشگری با عطر سبزی صحرا”
تفریح همه ساله مردمان منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در بهار، چیدن سبزی های صحرایی در دشت ها و دامنه هاست. سبزی هایی خوش عطر و با خاصیت های درمانی همچون شنگ، پنبیک، گشنیز صحرایی، زولنگ، اناریجه، کاسنی، بابونه، کهو مک کنا، کاردی و …