برداشت شالی در روستای استخرسر شهرستان سوادکوه

استخرسر، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در دهستان راستوپی قرار دارد