برداشت مرکبات در باغات تنکابن

برداشت مرکبات در روزهای زمستانی و سرد در باغات تنکابن به اوج رسیده است.

سطح باغات مرکبات شهرستان تنکابن، ۱۴ هزار و ۹۹۰ هکتار است که پیش بینی می‌شود سه هزار تن ارقام نارنگی و ۲۸۰ هزار تن انواع ارقام پرتقال در این شهرستان تولید شود.