برداشت نارنگی پیش رس در مازندران

پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۰۰هزار تُن نارنگی پیش رس از باغ‌های استان مازندران برداشت شود.

۱۰هزار هکتار از سطح زیر کشت باغات استان به نارنگی پیش رس اختصاص دارد و پیش بینی می شود امسال ۳۰۰هزار تُن نارنگی پیش رس به ارزش اقتصادی ۷۵۰میلیارد تومان از باغات برداشت شود.