برداشت نیشکر در شهرهای مرکزی مازندران

برداشت و فرآوری نیشکر در استان مازندران ( قائم شهر و بهنمیر) که هرساله در اواخر پاییز آغاز می‌شود.

نیشکر که نخستین گیاه قندی در میان محصولات کشاورزی است و به عنوان میراث ارزشمند در برخی مناطق مازندران به یادگار مانده است به روش سنتی و صنعتی کشت و تولید می‌شود.