برداشت پرتقال از باغات مرکبات شرق مازندران

عکاس(فرشید سگار) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

برداشت مرکبات از باغ‌های مازندران توسط کشاورزان از ابتدای پاییز آغاز شده و تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد. محصول امسال به خاطر شرایط خوب آب و هوایی از کیفیت مناسب برخوردار است.