برداشت گل نرگس از نرگس‌زارهای شهرستان جویبار -به‌عنوان قطب تولید گل نرگس در مازندران- آغاز شده است.

به گزارش آوای خزر، برداشت گل نرگس از اواسط آذرماه آغاز می‌شود و تا آخرین روزهای بهمن‌ماه ادامه دارد. شهرستان‌های جویبار، نوشهر، چالوس، آمل و ساری، مرکز کشت گل نرگس در استان مازندران هستند.حدود ۴۰۰ بهره‌بردار به‌صورت مستقیم و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم دراین شهر ها در تولید، برداشت و فروش گل نرگس فعالیت دارند.

در شهرستان جويبار بیش از 50 هکتار گل نرگس کشت می‌شود که به‌عنوان منبع و قطب تولید گل نرگس در مازندران به محسوب می‌شود.

“نرگس” نماد تولد و آغاز دوباره است.