برداشت گل نرگس در جویبار

وقتی مهر مادری با عطر گل نرگس در هم می‌آمیزد

 شهرستان جویبار این روزها مملو از عطر گل نرگس شده است.
 ۲۵ هکتار از مزارع شهرستان جویبار زیر کشت گل نرگس قرار دارد که میزان تولید آن در هر هکتار ۱۵۰ هزار شاخه گل است. در روستای پطرود جویبار خانواده رحیمی در زمینی حدود 7 هزار متری مشغول به پرورش گل نرگس هستند که سالانه حدود 30 هزار شاخه گل نرگس برداشت می‌کنند.

گفتنی است کاشت این گیاه از اواخر شهریور آغاز و برداشت آن اواسط آذر صورت می‌گیرد.