برداشت گل گاوزبان در روستای استخر پشت شهرستان نکا

عکاس (هدا کاشی پور) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

در زمینهای کوهستانی مازندران در دهستان استخر پشت هزار جریب شهرستان نکا برداشت گیاه دارویی گل کاوزبان (اِشکوه) ازسطح 6 هکتار از زمینهای کوهستانی آغاز شد.

از سطح 928 هکتار کشت گل گاو زبان در مازندران، هزارو 41 تن گل گاو زبان برداشت می شود.برداشت محصول گل گاو زبان از اوایل اردیبهشت آغاز می شود و تا اواخر خرداد ادامه دارد.

گل گاوزبان گیاهی علفی یک ساله با ارتفاع ساقه 60 سانتی متری ،ساقه این گیاه شیاردار و خاردار و برگ های این گیاه ساده و پوشیده از تارهای خشن و گل های آن به رنگ آبی ، سفید و بنفش است.

گل گاو زبان گیاهی دارویی است که برگ های آن تصفیه کننده خون و آرام کننده اعصاب است و باعث تعریق می شود و کلیه ها را تقویت و سرماخوردگی را برطرف می کند.