روستای پجت در هزار جریب نکا،جزو روستاهایی است که اهالی آن به کشت و برداشت گل گاوزبان مشغول می باشند.

گیاهی دارویی و پر مصرف که همه مراحل کاشت و برداشت آن بسیار سخت اما کم درآمد می باشد.

آنچه که مسلم است حمایت دستگاه های دولتی سبب حذف دلال ها و رونق کسب و کار انها می شود.