برداشت گندم از مزارع استان مازندران

همزمان با روز‌های پایانی فصل بهار، برداشت گندم از ۵۵ هزار هکتار مزارع مازندران آغاز شد.