برداشت مکانیزه گندم  از مزارع یانه‌سر بهشهر

عکاس ( فرشیدسگار) پایگاه خبری بلاغ مازندران