منطقه کجور نوشهر قطب تولید گیلاس در مازندران است و در باغ‌های این منطقه انواع گیلاس تولید و به بازار عرضه می‌شود. کجور دارای ۳۱۶ هکتار باغ گیلاس است که مناطق ناصرآباد، حسن آباد، چتن، اوازرودخانه، کی کوه و دشت نظیر در بخش کجور به عنوان مناطق تولیدکننده کیفی‌ترین گیلاس کشور با قابلیت صادراتی است.