بررسی مراحل پیشرفت پروژه های ورزشی شهرستان ساری

عکاس( سید جعفر جعفری) روابط عمومی ورزش و جوانان استان مازندران

در بازدید مدیران و مسولان استانی آخرین وضعیت پروزه های ورزشی ،استادیوم شهید متقی ،پروژه ورزشی ماهفروجک و استادیوم  ورزشی شهدای شهرستان ساری بررسی شد.