بررسی کتاب “شعر کلاسیک از دیدگاه زبانشناسی” در ساری

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

با حضور جمعی از چهره های دانشگاهی و پژوهشگران برجسته مازندران؛ کتاب «شعر کلاسیک از دیدگاه زبانشناسی» بررسی شد

تولید اخیر حوزه هنری مازندران و نشر «سوره مهر» اثر « محمد صالح ذاکری» با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری مازندران ؛کتاب پژوهشی « شعر کلاسیک از دیدگاه زبانشناسی » اثر « دکتر محمد صالح ذاکری» مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

گفتنی است کتاب « شعر کلاسیک از دیدگاه زبانشناسی » اثر « دکتر محمد صالح ذاکری» تولید واحد پژوهش این مرکز نگاهی زبانشناسانه به مقوله قالبهای کلاسیک شاعران امروز است و به شکلی دقیق و موشکافانه مولفه های مهم و اصلی شعر شاعران امروز را مورد بررسی قرار میدهد.
در این برنامه چهره های دانشگاهی همچون « دکتر زین العابدین درگاهی»، « دکتر رضا ستاری»، « دکتر دادیار حامدی»، « دکتر رضا زرین کمر» و« دکتر احمد رضا بهرام پور عمران» از منظر محتوایی و ساختاری به بررسی اثر پژوهشی محمد صالح ذاکری پرداختند.

شایان ذکر است که نشست یاد شده از سری برنامه های خانه دانش و پژوهش حوزه هنری مازندران بوده که در قالب نقد کتاب برگزار شد.