برف پاییزی در لاریجان آمل

عکاس(ارسالی) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

در اخرین ماه پاییز برف لاریجان را سفیدپوش کرد.