برنامه ادبی- ملی «دوپنجره» ویژه نقد و بررسی آثار اسدالله شعبانی شاعر و پژوهشگر نام آور حوزه کودک ونوجوان در کانون پرورش فکری مازندران برگزار شد.