بسته بندی و توزیع ارزاق معیشتی به همت موکب قافله کربلا با حضور رضایی فرماندار ،یعقوبی فرمانده سپاه شهرستان ساری و همچنین افشار مسئول بسیج ورزشکاران مازندراندر حسینیه عاشقان کربلا انجام شد.

این سبد های کالا در راستای طرح کمک مومنانه در بین خانواده هایی که درآمد خود را از شیوع ویروس کرونا از دست داده اند توزیع شد.

این کمک های مومنانه همچنان ادامه دارد…