همزمان با نوزدهم ماه مبارک رمضان بسیجیان و کارکنان صنایع چوب و کاغذ مازندران در جهت شرکت در رزمایش کمک مومنانه سبدهای معیشتی تهیه شده را بسته بندی و توزیع کردند.