بهره‌برداری از بند مشبک سرشاخه‌گیر رودخانه چالکرود رامسر

 بند مشبک سرشاخه‌گیر رودخانه چالکرود رامسر با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسید.