بیابان افسردگی داناکیل در اتیوپی

بیابانی به نام افسردگی داناکیل در کشور اتیوپی و در ۱۲۵ متری از سطح دریا قرار دارد و یکی از گرمترین نقاط جهان با دمای ۳۴,۵ درجه سانتی گراد است.

البته دمای ۵۰ درجه سانتی گراد هم برای آن ثبت شده است.

چشمه های متعدد گوگرد ،آتشفشان ها ،آبفشانها ،حوضچه اسیدی و حوضچه های نمکی فراوان ،دریاچه های رنگارنگ معدنی آن را به نقطه ای خاص تبدیل کرده است.

فعالیت های آتشفشانی باعث گرم شدن آبها و آوردن گوکرد و آهن به سطح و به جا گذاشتن رنگهای زرد ، سبز و نارنجی می شود.

سالهای سال مردم منطقه با کاروانهای شتر و به طور دستی نمک استخراج می کردند اما امروزه توریست ها را با شتر به تماشای این پهنه عجیب زمینی می برند.