img_0751 img_0747 img_0745 img_0743 img_0740 img_0739 img_0737 img_0734 img_0732 img_0731 img_0729 img_0728 img_0726 img_0725 img_0724 img_0723 img_0720

بیست وسومین یادواره 57شهید فراشمحله بهشهر برگزار شد.
دراین یادواره سردارسردارکاچی برگزاری یادواره های شهدارازنده نگه داشتن یادشهدا برشمرد وگفت:همانطوری که برای شهدا یادواره گرفته میشود برای این شهداهم روز تولد بگیریم.

وی افزودهرچه قدر یادواره شهدا بیشتربگیریم کشورما بیمه میشود ،هرچه قدر شهر ومحله مابوی شهدارا بدهد بیمه تر میشود.
وی گفت :مافتنه ای وخیانتی عظیم تر از ثقیفه نداریم وامام فرمودند درفتنه های عظیم به شهدا پناه ببرید.
وی همچنین ازخاطرات وفداکاری های شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت.