بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس آمل

عکاس(سمانه قلی پور) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه و آمل برگزار شد بیست و سومین مانور زلزله و ایمنی با پخش آژیر زلزله به صورت همزمان در سراسر کشور و شهرستان آمل برگزار شد.

این مانور همه ساله به عنوان بزرگترین فعالیت آموزش همگانی کشور در حیطه ایمنی مدارس در برابر زلزله برگزار می شود در این مراسم تلاش شده ایمنی در برابر زلزله آمادگی و اطلاعات ت داده شود تا در مقابل زلزله احتمالی آمادگی لازم را داشته باشیم