تابلوی افتخار بر سر در منازل نامداران ورزش مازندران

به گزارش صداوسیما مرکز مازندران،با نصب تابلوی افتخار  بر سر در منازل افتخار آفرینان ورزش مازندران، از مقام شامخ بهداد سلیمی قوی ترین مرد المپیکی جهان ،محمدابراهیم سیف‌پور قهرمان نامدار کشتی ایران ،قاسم رضایی قهرمان پر افتخار کشتی کشور و حسین توکلی قهرمان نامدار وزنه برداری ایران تجلیل شد.