اجرای طرح تب‌سنجی در جاده چالوس

نیروهای درمانی و امدادی با همراهی اورژانش، هلال احمر و پلیس راهور مستقردر جاده چالوس از مسافران تست تب کرونا می‌گیرند و افرادی که تب شان از حد معمول باشد به اورژانس معرفی تا سایر خدمات به این گونه افراد ارائه شود. مسافران جنوب به شمال نیز در استان البرز مورد تست قرار می گیرند.