پنجمین مراسم تجلیل از برگزیدگان مهارت محاسبات سریع ذهنی (IQMAS ) شهرستان ساری در سینما کانون مرکز استان برگزار شد.